Merrmë Tej Oborrit Të Madh (Take Me Past the Outer Courts)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Merrmë Tej Oborrit Të Madh (Take Me Past the Outer Courts)

Dëgjoni origjinalin ne YouTube

Ti Erdhe t’më Shpëtosh (Came to the Rescue)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Ti Erdhe t’më Shpëtosh (Came to the Rescue)

Dëgjoni origjinalin ne YouTube

Në të Jetojmë (In Him we Live)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Në të Jetojmë (In Him we Live)

Dëgjoni origjinalin ne YouTube

Zot Unë Vij Tek Ti (The Power of Your Love)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Zot Unë Vij Tek Ti (The Power of Your Love)

Dëgjoni origjinalin ne YouTube

Hosana, Lëvdimi Ngrihet (Hosanna, Praise is Rising)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Hosana, Lëvdimi Ngrihet (Hosanna, Praise is Rising)

Dëgjoni origjinalin ne YouTube

Kur Fryma i shenjtë (When the Spirit of the Lord)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Kur Fryma i shenjtë (When the Spirit of the Lord)

Zot Je Më i Madhi (Our God is Greater)

Klikoni këtu për ta shkarkuar në verzionin PDF Zot Je Më i Madhi (Our God is Greater)

Dëgjoni origjinalin ne YouTube